KOSTEN

Als u verzekerd bent, bent u vrij in de keuze van een uitvaartonderneming, ongeacht welke verzekering u heeft afgesloten. Dit geldt zowel voor een kapitaalverzekering als voor een naturaverzekering.

Ook als u lid bent van een uitvaartvereniging, bent u niet verplicht om de uitvaart door de vereniging te laten uitvoeren, vaak wordt er een kleine korting gegeven, ook bij UVK kunt u deze korting krijgen.

Ik streef naar vrijheid in keuze. Om deze reden ben ik een sterk voorstander van een kapitaalverzekering. Een verzekering die bij overlijden geld uitkeert aan de nabestaanden. Hierdoor bent u altijd vrij in uw keuze van een uitvaartondernemer! Bij een naturaverzekering lijkt het vaak dat alles geregeld is. Toch blijkt bijna altijd dat dit niet zo is en komen mensen alsnog voor verrassingen te staan. In een vrijblijvend gesprek over de wensen en eventuele kosten van de uitvaart kunnen wij u ook informeren over de bestaande polissen en wat hiervan de uitkering zou zijn bij overlijden.

De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van de keuzes die men maakt. Men spreekt vaak van een ‘compleet verzorgde uitvaart’. Maar wat is compleet? Dat is voor iedereen verschillend.

Wanneer er gekozen wordt voor bijvoorbeeld volgauto’s, een duurdere kist, een duurder graf, advertenties in een landelijk dagblad of luxe/uitgebreide consumpties na afloop van de uitvaart zullen de kosten uiteraard ook hoger zijn. Gemiddeld liggen de kosten voor een uitvaart waarbij men kiest voor een crematie tussen de € 3.000,- en € 5.000,- .

Bij een uitvaart waarbij men kiest voor een begrafenis liggen de kosten, incl. kosten van een nieuw aan te schaffen familiegraf, gemiddeld tussen de € 7.000,- en € 9.000,-. Natuurlijk zijn kosten belangrijk, maar wij vinden het ook belangrijk om mensen goed te adviseren welke mogelijkheden er zijn en wat men kan verwachten.

In een vrijblijvend gesprek kunnen we de wensen inventariseren en een indicatie geven over de te verwachten kosten van de uitvaart.

GEWOON….. ZOALS HET HOORT