BIJ OVERLIJDEN

Nadat iemand is overleden, moet een arts eerst het overlijden vaststellen en een overlijdensverklaring invullen. Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, is daar meestal direct een arts bij. Als het overlijden thuis plaatsvindt, neemt u eerst contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. U bent niet verplicht om direct na overlijden de arts te bellen. Het kan heel waardevol zijn om na het overlijden de tijd te nemen en samen bij de overledene te zijn. Als de arts is geweest, kunt u contact opnemen met: 

Uitvaartverzorging

Katwijk:

06-43836852

(U mag altijd bellen)

In het telefoongesprek spreken we met elkaar af hoe laat we bij u mogen zijn. Ook hierin kunt u bepalen dat we niet gelijk hoeven te komen. Het eerste gesprek brengt vaak rust, omdat u weet dat er iemand voor u is die de situatie bewaakt en veel voor u gaat regelen.

Misschien wilt u helpen bij de laatste verzorging, of misschien wilt u het helemaal zelf doen. En waar wilt u dat de overledene wordt opgebaard, thuis in de vertrouwde omgeving of misschien toch liever in een uitvaartcentrum of elders?

Ieder detail kan een afscheid beter vormgeven