CREMEREN

Wanneer u kiest voor een crematie, dan bent u vrij om te bepalen in welk crematorium de crematie plaatsvindt. In deze regio is UVK bekend met diverse crematoria en kan u uitgebreid informeren over de mogelijkheden die elk crematorium biedt. Zo beschikt elk crematorium over een aula waar de dienst kan plaatsvinden. U bent niet verplicht om hiervan gebruik te maken u kunt ook een afscheidsdienst of -bijeenkomst op een andere locatie kiezen.

Na de crematieplechtigheid kiezen veel nabestaanden ervoor om met elkaar nog naar een andere gelegenheid te gaan om na te praten over de uitvaart. Vaak vindt daar dan ook de condoleance plaats. Zo’n afsluiting van de dag wordt door veel mensen als prettig ervaren. Er worden herinneringen opgehaald en de nabestaanden ontvangen veel steun van de aanwezigen.

Na de crematie moet de as die overblijft nog een maand in het crematorium blijven. Een van de redenen daarvan is, dat u in deze periode een weloverwogen beslissing kunt nemen over wat er met de as moet gebeuren, uiteraard bent u vrij om een keuze te maken.

Mogelijkheden as verstrooiing!! U kunt ervoor kiezen om de as te verstrooien. Dit kan op een strooiveld van bijvoorbeeld het crematorium of een begraafplaats, of over zee. Ook kunt u ervoor kiezen om de as – of een deel ervan – te bewaren in een urn of een mooi sieraad.