BEGRAVEN

Er zijn  in Nederland 3 mogelijkheden om te begraven;

U kunt kiezen voor een particulier cq familie graf, waarbij op sommige begraafplaatsen de keuze bestaat uit een zandgraf of een kelder. Hierbij bepaalt de rechthebbende van het graf wie er in het graf wordt begraven. Als de grafrechten verlopen zijn, is er meestal de gelegenheid om deze te verlengen.

Of u kiest een algemene zandgraf, hierin worden nog 2 (onbekende) personen begraven. Als u kiest voor een algemeen graf, dan is het meestal niet mogelijk het grafrecht te verlengen, omdat de graven wettelijk na 10 jaar geruimd (mogen) worden. De Gemeente Katwijk hanteert overigens 15 jaar.

De prijs van een algemeen graf scheelt aanzienlijk ten opzichte van een familiegraf.

Als laatste mogelijkheid kennen we een natuurbegraafplaats, deze begraafplaatsen spelen in op de wens van steeds meer Nederlanders die zoeken naar een alternatief voor het begraven op een kerkhof of een crematie. Ook de vraag naar duurzame oplossingen wordt hiermee beantwoord.